Slide background

Inzicht in de kwaliteit van projecten

De projectscan meet de kans op succes.

  • De projectscan meet de kans op succes.

Meten en verbeteren met de projectscan

Heeft u twijfels of uw project het gewenste resultaat oplevert? Aan de hand van de projectscan analyseert Blue Bricks of een project succesvol gaat worden. Naast inzicht levert de projectscan direct verbeteringen op. Blue Bricks heeft de afgelopen tien jaar onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van projectfalen.

Deze oorzaken zijn te vinden in:

  • - de inhoudelijke kwaliteit;
  • - de houding en het gedrag van de belanghebbende;
  • - een goed werkend proces;

 

De inhoudelijke kwaliteit

De kwaliteit van opgeleverde (tussen)producten en software heeft een grote invloed op het al dan niet slagen van een project. Een goed gevolgd proces zorgt er lang niet altijd voor dat de kwaliteit ook goed is. Denk hierbij aan een ontwerp dat wordt goedgekeurd door een stuurgroep. Hiermee is een proces van goedkeuring gevolgd, maar het zegt niet veel over de inhoudelijke kwaliteit van het ontwerp.

 

De houding en het gedrag van de belanghebbenden

De mens speelt een belangrijke rol in het al dan niet slagen van een project. Belangen, draagvlak, kennis, flexibiliteit en commitment zijn bijvoorbeeld zaken die een enorme invloed hebben op het succes en het falen van projecten.

 

Een goed werkend proces

Processen maken projecten voorspelbaarder en dragen bij aan het realiseren van projecten. Ook maken processen kwalitatief betere producten. Toch leidt een goed proces (Prince2, Tmap, Agile) lang niet altijd tot een goede uitkomst. En ook projecten zonder goed uitgevoerd proces kunnen succesvol zijn. De projectscan richt zich dan ook minder op het proces, maar vooral op de uitkomst van het proces.

Scan als versnelling van het project

Het uitvoeren van een projectscan heeft minimale belasting op de (project)organisatie van onze klanten. Aan de hand van korte interviews met de belangrijkste stakeholders van het project en met een analyse van organisatie- en projectdocumentatie kan Blue Bricks in korte tijd de kans op succes vaststellen.

Doordat onze klanten minimaal belast worden, verliest het project geen kostbare tijd. Door het direct implementeren van verbeterpunten kan versnelling worden aangebracht in het project.

 
0%

Ruim 40% van de
projecten faalt volledig.

0%

40% van de projecten
worden wel opgeleverd
maar behalen niet
de doelstellingen.

0%

10 tot 20%
is succesvol.

Wat is projectsucces?

We hebben meer dan honderd projecten gescand. Daaruit blijkt dat ruim 80% niet succesvol wordt. Wij brengen in projecten een versnelling aan en leggen de vinger op de zere plek.

 

Onze klanten

Neem contact op met Blue Bricks

U kunt ons bellen op 085-049 9407 of vul uw gegevens in: