Slide background

Ambitieus en energiek

Gebouwd op een fundament van transparantie en zuiverheid.
Waar een rotsvast geloof bestaat dat succesvol veranderen
door succesvolle projecten een keuze is.

  • Gebouwd op een fundament van transparantie en zuiverheid.
    Waar een rotsvast geloof bestaat dat succesvol veranderen
    door succesvolle projecten een keuze is.

Blue Bricks realiseert succesvolle organisatieveranderingen

Met onze klanten formuleren wij scherpe doelstellingen.
Vervolgens zorgen wij dat de doelstellingen gerealiseerd worden en dat deze veranderingen netjes landen in de organisatie.

 

Projectfalen is geen optie meer

Een project is in onze ogen pas succesvol als de doelstellingen behaald worden. Dit is in nog geen 10 % van de projecten realiteit. Wij zorgen ervoor dat alle projecten succesvol zijn. Om dit succes te bereiken werken wij anders dan de bestaande en klassieke benaderingen. Methoden en technieken zijn verre van voldoende om succes te bereiken. Wij sturen naast het proces ook op inhoud en gedrag.

Gedrag als factor in projectsucces

Projecten uitvoeren is complex. Zowel inhoudelijk als op menselijk vlak en organisatievlak. Er zijn veel belangen, tegengestelde wensen en drijfveren. Dit goed managen is essentieel om verandering volledig te realiseren.

Historie: Van irritatie naar motivatie

Blue Bricks is opgericht vanuit twee drijfveren:

1. Zelfs succesvolle projecten waren feitelijk en gevoelsmatig geen succes.

2. Leveranciers gaan voor winst en omzet en klantsucces is geen thema.

Blue Bricks is opgericht in 2007 vanuit de constatering dat zelfs succesvol genoemde projecten in de praktijk doelstellingen niet waarmaken en organisaties ontevreden achterlaten. Ondanks de ontwikkeling van talloze methoden en technieken was succes realiseren niet stuurbaar, niet maakbaar en niet beheersbaar.

Winst en omzet boven succes

Geconstateerd is dat de leveranciers van projectmedewerkers weinig tot niet gericht waren op het realiseren van succes. Leveranciers waren erop gericht om zoveel mogelijk consultants tegen een zo hoog mogelijke prijs bij klanten te plaatsen. Dit is een actueel thema, maar al jaren lang een issue en tot in de haarvaten van diverse leveranciers aanwezig.

Vanuit de irritatie over de bestaande situatie is Blue Bricks opgericht met de ambitie om op een eerlijke, transparante wijze projecten succesvol te realiseren. Hiervoor was een nieuwe benadering met een nieuw “type consultant” nodig. Onze consultants hebben een enorme intrinsieke motivatie om veranderingen te realiseren op een zuivere en transparant wijze. Wij werken volgens nieuw gestelde normen waar anno nu maatschappelijk en vanuit het bedrijfsleven om gevraagd wordt.

Onze core values

Hard werken en intelligentie is niet voldoende voor succes. Interne ontwikkeling, coaching, gedrevenheid en onze gemeenschappelijke waarden zijn randvoorwaardelijk. Deze zijn nodig om onze complexe missie “iedere verandering succesvol” te bereiken.

  • Verandersucces behalen is topsport. Wij brengen doelgerichtheid, intrinsieke motivatie en discipline.
  • Topsport gaat niet zonder training. Wij trainen en werken continue op een professionele wijze aan verbetering.
  • Het veranderdoel is heilig. Belangen van individuen, leveranciers en stakeholders zijn ondergeschikt.

Contact

Wilt u contact opnemen met Blue Bricks? 
Bel ons dan op 085-049 94 07 of vul hieronder uw gegevens in: