Besturen veranderportfolio

Liever 10 veranderingen heel goed dan 100 een klein beetje! Blue Bricks zorgt binnen het veranderportfolio voor focus en versnelling op de meest waardevolle veranderingen. Wij verhelderen het veranderportfolio, richten een klimaat in waarin succesgerichte keuzes gemaakt worden en coachen bestuurders bij het waardegericht leiden van de organisatie.

Met kracht, lef en besluitvaardigheid zorgen wij ervoor dat de organisatiedoelen worden bereikt door de veranderingen die er écht toe doen.

"Robuust, betrouwbaar en gedreven. Scherp in het maken van keuzes."

 
9.0

"Nuchter, doortastend, open vizier, slim en heel prettig om mee te werken."

 
8.5

"Brenger van structuur."

 
8.5

"Zeer gedreven, resultaatgericht en daadkrachtig. Blue Bricks gaat naast de opdrachtgever staan en handelt proactief."

 
10

"In korte tijd structuur in het portfolio gebracht, daarna keuzes afgedwongen!"

 
8.5